Obsah

Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Správce, Obec Brodec, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").
Kontakt pro subjekty údajů: ou.brodec@seznam.cz

Bližší informace o činnosti obecního úřadu podléhající GDPR jsou k dispozici na OÚ Brodec čp.36.